Handelsbetingelser for DagensTilbud.dk

Anvendelighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle værdibeviser, som udbydes af www.DagensTilbud.dk (som ejes af Dansk Media Service ApS) herefter kaldt DagensTilbud. Der gælder de samme vilkår uanset om værdibeviserne er udstedt til kunden eller som et gavekort/gaveværdibevis. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for aftaler indgået mellem DagensTilbud og kunden, i det omfang andet ikke er aftalt ved skriftlig aftale eller følger af ufravigelig lovgivning
Alle priser på websitet er i danske kroner og angives inklusiv moms, afgifter, told m.m
Aftaler på websitet kan indgås på dansk. Du kan når som helst rette i din bestilling i løbet af ordreprocessen.
Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne. Du kan se dine ordreoplysninger på skærmen når du er logget ind samt på den kvittering, der bliver sendt til din e-mail adresse

Alder
Du skal være min. 18 år for at købe værdibeviser på www.DagensTilbud.dk. Ved køb af værdibeviser på www.DagensTilbud.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover.

Informationer
Alle værdibeviser er beskrevet og gengivet så fuldstændigt som muligt. Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for DagensTilbud i anledning af beskrivelserne for produkter, medmindre der er tale om væsentlige fejl. Beskrivelse af produkter kan findes på www.DagensTilbud.dk.

Køb
Værdibeviser købes online via www.DagensTilbud.dk.
Kort efter købet modtages pr. e-mail et købsbevis med værdikode til den oplyste leverings-email-adresse. Har du oplyst et telefonnummer vil værdikoden ligeledes blive fremsendt til dette. Det fremgår af værdibeviset, hvad der er aftalt mellem parterne.
Ved kortbetaling hæves pengene ved afsendelsen af værdibeviset.
Ved bestilling af værdibeviser anmoder DagensTilbud om oplysninger, som skal bruges i forbindelse med aftalens indgåelse.
Såfremt det ikke er muligt at efterkomme din bestilling, vil vi informere dig herom hurtigst muligt. Du har på denne baggrund ret til at annullere bestillingen.
DagensTilbud er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt at efterkomme bestilling af værdibeviser.

Betalinger
Følgende kort kan anvendes til køb: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Maestro, American Express eller PayPal.

Priser
DagensTilbud fastsætter priser for produkter i henhold til aftale med forhandleren. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og inkl. moms, i det omfang, der er tale om momspligtige ydelser og eksklusiv eventuelle kortgebyrer.
Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Ekspeditionsgebyr
I forbindelse med dit køb pålægges et ekspeditionsgebyr, der dækker over administrationsomkostninger og håndtering af køb. Ekspeditionsgebyret vil altid fremgå af prisen, før du betaler. Ekspeditionsgebyret refunderes ikke ved annullering af et køb.

Forsendelse / Gyldighed
Efter endt køb videregives ordren til den pågældende forhandler.

Forbrugerrettigheder
Kan jeg fortryde mit køb?

Her gælder købelovens regler, så du skal kontakte forhandleren og informere om din annullering/fortrydelse.

Køber skal altid betale udgifterne for returneringen, dette gælder også i de tilfælde, hvor køber aldrig afhenter varen på posthuset/pakkeshop, og hvor sælger derfor i første omgang selv kommer til at afholde udgiften. I disse tilfælde må sælger trække returnerings-omkostningerne fra i det beløb, køberen skal have betalt tilbage.

Ved køb af værdikoder hvor du selv er ansvarlig for at oplyse din værdikode til forhandleren, for at ordren færdiggøres, har du som bruger 14 dages fuld returret, med mindre andet er tilføjet i "Det med småt" teksten på tilbuddet.

Ved annullering bedes du kontakte os pr. mail eller via vores kontaktformular på hjemmesiden, oplys værdikoden. Sker annulleringen inden for de 14 dage fra købsdato, bliver det fulde beløb krediteret og tilbageført til der, hvor beløbet er trukket fra. For at undgå ulovlig brug af stjålne kreditkort, kan et beløb ikke krediteres til et andet kreditkort end det anvendte, ej heller en bankkonto.

Er der gået mere end 14 dage fra købsdato, kan du få beløbet indsat på din DagensTilbud dealkonto (gebyrfrit).

Håndtering af personoplysninger
De data, som DagensTilbud registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Dataansvarlig er DagensTilbud . Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.
Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Ansvar
DagensTilbud er ikke erstatningsansvarlig for skade i enhver henseende, medmindre skaden er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Just-Half-Price´s side. DagensTilbud kan derfor ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger af dansk lovgivning.
For misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt formidlede bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og DagensTilbud ,er DagensTilbud ikke ansvarlig, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra DagensTilbud´s side.
I forbindelse med den oplevelse, der er knyttet til DagensTilbud (der er et værdibevis/gavekort) fraskriver DagensTilbud sig ethvert ansvar for fejl og mangler ved produkter. Denne ansvarsfraskrivelse gælder generelt for enhver form for misligholdelse fra Leverandørens side, således at Køberen eller DagensTilbud´s modtager kun kan rette et evt. krav mod Leverandøren af ydelsen. DagensTilbud´s er således alene formidler af værdibeviset/gavekortet og det hertil knyttede produkt. DagensTilbud har ikke andel i leveringen af produktet.
Ved Køberens accept af disse vilkår kan DagensTilbud i Danmark ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt for noget tab, som Køberen eller DagensTilbud´s modtager måtte lide som følge af anvendelsen af DagensTilbud .
DagensTilbud´s værdibeviser/gavekort købt i Danmark samt betingelserne herfor er udarbejdet i overensstemmelse med og omfattet af dansk ret. Enhver tvist om rettigheder til eller uenigheder om indholdet i en DagensTilbud eller øvrige tvister omkring forståelsen af disse vilkår eller indholdet af en DagensTilbud i øvrigt skal indbringes for Byretten i Odense som rette værneting, med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med bestemmelserne i retsplejeloven.
Køberens henvendelse til DagensTilbud på internettet og køb på internettet betragtes som Køberens personlige henvendelse på DagensTilbud´s forretningssted i Danmark.

Værneting
Aftalen er underlagt dansk ret.
En eventuel tvist mellem DagensTilbud og kunder skal afgøres efter dansk ret, med byretten i Odense som aftalt værneting med sædvanlig henvisning og appeladgang efter retsplejelovens regler.

Privatlivspolitik
Læs vores privatlivspolitik her

Kontaktoplysninger
Dansk Media Service ApS
Vester Farimagsgade 33
DK - 1606, København V
CVR nummer:
E-mail: info@DagensTilbud.dk